Onder muzikale begeleiding van Ben Zuur en zangeres Mina Ferdinandus,  bezochten een twintigtal mensen op donderdag 14 december 2023 Ons Dorpshuis, waarvan 13 bezoekers zich opgegeven hebben voor vervolg. De sfeer was bijzonder gezellig en gemoedelijk. Er werd zelfs een polonaise gedanst.

Vanaf 1 februari zal er iedere donderdag een gezellig samenzijn worden georganiseerd, die duurt van 10.00 tot 14.00 uur. De eigen bijdrage voor deze ochtenden inclusief lunch zijn €5,- . Je kunt je opgeven bij ZCL (Zorgcoöperatie Loppersum) via: info@zorgcooploppersum.nl.

Aanleiding (Annet)

  • Het is een aanvulling op andere ontmoetingsactiviteiten in het dorp, zoals de Open Inloop en de Dorpsmaaltijd.
  • We merkten dat er behoefte is aan meer onderling contact, samen leuke dingen doen. In Loppersum wonen veel mensen die al op leeftijd zijn, dus vaak thuiszitten en waarvan sommigen zich ook wel eens eenzaam voelen. Dat geldt trouwens ook voor jongere mensen.

Doel (Annet)

  • Met de Huiskamer in Ons Dorpshuis willen we een plek bieden waar iedereen welkom is en we leuke dingen met elkaar doen. Zoals samen eten, spelletjes doen, creatieve bezigheden, muziek, dans etcetera. De deelnemers bepalen zelf het programma, en regelen alles zelf, is het idee. Leeftijd, eigenaardigheden; het doet er allemaal niet toe bij de Huiskamer. Jij doet ertoe!

Organisaties (Marleen)

  • We organiseren dit samen met Zorgcoöperatie Loppersum, ondersteund vanuit het opbouwwerk van Cadanz Welzijn. Het idee ontstond tijdens een zes wekelijks overleg dat we met de organisaties in Loppersum hebben, dat heet 'Samen voor elkaar'.

We hebben nu nog de recreatiezaal in Wiemersheerd, waar ook andere mensen uit het dorp overdag koffiedrinken of eten. Ook is er de dagbestedingslocatie De Brug. Maar wat er van deze functies overblijft na de herontwikkeling van Wiemersheerd is nog niet zeker. Daarom wilden we hier nu al op inspelen. Tegelijkertijd wordt Ons Dorpshuis verbouwd, en dat wordt een bruisend hart van het dorp.

We zijn trots dat we nu zo ver zijn dat de Huiskamer is geopend!

(Marleen)

  • We zijn in gesprek met Zonnehuisgroep Noord en Noorderzorg. We gaan ook nog met andere zorgaanbieders om tafel, om te kijken waarin we kunnen samenwerken. Mocht er dan iemand van de deelnemers bepaalde professionele ondersteuning of zorg nodig hebben, dan kunnen we dat hopelijk in de toekomst ook bieden. Gelukkig is Zonnehuis Wiemersheerd tegenover Ons Dorpshuis, en zit ook de huisartsenpost met bijvoorbeeld de Wmo consulenten om de hoek, dus er zijn al korte lijntjes. Deze manier van werken vraagt soms wel om een andere manier van financiering. We krijgen hierin ondersteuning vanuit programma Domein Overstijgend Samenwerken van het ministerie van VWS.

(Annet)

Wel kunnen nog vrijwilligers gebruiken! Dus kom een keer langs en kijk of het iets voor je is. De opening was hartstikke gezellig, zoals je op de foto's kunt zien!