Dat Loppersum in beweging is hoeven we niemand te vertellen. Onder de grond en boven de grond. Het dorp verandert in rap tempo. Hele wijken zijn al vervangen of versterkt en nu is het hart van Loppersum aan de beurt. Mensen van buiten zijn verbaasd over alle bouwactiviteiten, busjes, hoogwerkers en kranen. Wij leven er middenin.

Loppersum is onderweegns. Stichting Dorpsbelangen Loppersum is begaan met de ontwikkelingen van het dorp en wil hier mede richting geven. Dat is best moeilijk. We vragen aandacht voor het behoud van het karakter van het dorp.
We waarschuwen voor de stress die er is en de schade die wordt berokkend. We vragen aan instanties om zich aan afspraken te houden en te ontzorgen.

Aan de andere kant zien we de kracht van het dorp. Dankzij heel veel vrijwillige inzet van heel veel bewoners in heel veel verenigingen en organisaties.
SDL probeert de spin in het web te zijn. Het aanspraakpunt voor de gemeente. De informatiebron voor de bewoners en de verenigingen.

SDL heeft vanaf dit jaar de beschikking over een ruimer dorpsbudget. Bedoeld om activiteiten en initiatieven mogelijk te maken. Deze moeten ten goede komen aan het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp op het gebied van welzijn, cultuur, gezondheid, sport, recreatie, natuur en milieu.

Dus als je iets wil organiseren, mail naar loppersum@gmail.com