Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie voor senioren. We zijn actief in 170 gemeenten en hebben zo’n 43.000 wooneenheden. Ze beschikt ook in en om Loppersum over veel woningen.

Samen met huurders en partners wil de Woonzorg organisatie kleur geven aan het leven en wonen hier. Een eigentijdse gemeenschap en bijpassende dienstverlening waarin iedere huurder woongeluk kan vinden. Een veilige omgeving met ruimte voor ontmoeten en samen zijn.

Bewoners begeleiders
Anouk Meijer en Sabine Weber werken als bewoners begeleiders in het aardbevingsgebied.

"Wij proberen mensen zo veel mogelijk te ontzorgen door er voor ze te zijn en samen met hen en eventueel de mantelzorgers de verhuizing zo goed mogelijk te regelen van a tot z.

Het is al een hele heftige periode waarin sommige huurders naar een tijdelijke woning moeten verhuizen en daarna weer terug naar hun versterkte woning of nieuw te bouwen woning.

Een fijn thuis met ruimte voor contact en ontmoeting in een zorgzame buurt is ons doel. Door persoonlijke aandacht en samenwerking in een lokaal en zorg en dienstennetwerk dragen wij bij dat mensen op zichzelf kunnen blijven wonen. Ook als ze meer zorg nodig hebben."

Wonen met een Plus
Woonzorg Nederland is aangesloten bij Wonen met een Plus in Loppersum.

Woonzorg Nederland
Prof. E.M. Meijerslaan 3
1183 AV Amstelveen
Postbus 339
1180 AH Amstelveen

Contact: