Stichting Cadanz Welzijn is een actieve en ondernemende organisatie voor sociaal werk in de gemeente Eemsdelta.

Wij zijn er voor alle inwoners en bieden ondersteuning als je (even) hulp of advies nodig hebt. Je kunt bij Cadanz Welzijn terecht als je bijvoorbeeld ondersteuning zoekt bij de opvoeding van je kind, als je je eenzaam voelt en graag eens met iemand zou willen praten, of als je hulp nodig hebt bij het ordenen van je financiën.

Ook denken we graag met je mee als het gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van een activiteit in je buurt of als je ondersteuning zoekt om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Op deze site onder het Dorploket, vindt je veel informatie over onze diensten in Loppersum.
En nog meer kun je vinden:  https://cadanzwelzijn.nl 


Annet Topelen
Is werkzaam als opbouwwerker in de “Lopster dorpen”.

Het Opbouwwerk is een onderdeel van Cadanz Welzijn, wij werken in Eemsdelta aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Waar iedereen een bijdrage kan en mag leveren omdat in Eemsdelta ieder mens telt. Het opbouwwerk richt zich op het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van buurt-, wijk en dorpsbewoners. Dit doen we door aan te sluiten bij de inwoners en voor hen belangrijke wensen en behoeftes voor een leefbaar wijk of dorp. Het streven is naar gelijkwaardigheid: ieders stem weegt even zwaar. Ook jou stem telt mee!

Heb je vragen, wensen of wil je iets anders op het gebied van leefbaarheid met mij bespreken? Neem vrijblijvend contact met mij op. Ik denk graag met je mee.
E-mail: a.topelen@cadanzwelzijn.nl 


Marleen Mulder
Werkt als sociaal werker / welzijnscoach voor Cadanz Welzijn in Loppersum en omgeving. Hierbij kun je denken aan:
  • Mantelzorgondersteuning (jong en oud)
    Zorg je langdurig voor een ziek of gehandicapt iemand in uw omgeving? Of moet je thuis wel eens zorgen voor je gehandicapte broertje. Dan ben jij een (jonge) mantelzorger.
  • Ouderenadviseur
    Er kan van alles veranderen in uw leven. Veranderingen kunnen vragen oproepen waar u graag eens over wilt praten. Heeft u vragen op het gebied van het ouder worden en/of mantelzorg. Denk hierbij aan wonen, zorg, zelfredzaamheid, rechten, inkomen, mobiliteit en participatie.
  • Welzijnscoach
    Bij verlies, ziekte, ontslag of ander ingrijpende gebeurtenis kan het moeilijk zijn zelf weer een goede draai aan je leven te geven. Misschien heb je daardoor lichamelijke of psychische klachten. Je wil er wel iets aan doen maar weet niet goed hoe. Als welzijnscoach kijken we samen waar je kracht ligt, wat je doel is en bied ik kortdurende ondersteuning op maat.
E-mail: m.mulder@cadanzwelzijn.nl